Artikel


FINSVEs jubileumsbilaga i Dagens Industri

Nordens sak är vår

Det finns ett land som har mest att vinna på ett starkt nordiskt samarbete. Det landet är Finland. Danmark, Island, Norge och Sverige är de länder som står oss närmast när det gäller kultur, samhällsstruktur, näringsliv och försvar. Om våra band till övriga Norden försvagas står vi ensamma.

Finsk-svenska handelskammaren publicerar den 6 mars 2019 en bilaga om det finländska näringslivet i Nordens största affärstidning, Dagens Industri. Vi berättar för tidningens drygt 300 000 läsare om Sverige och Finland som marknader och frågar några bolag vad som ligger bakom deras framgång. Du kan läsa den utan kostnad på www.finsve.com/di-bilagan.