FINSVE tillhandahåller följande tjänster

service icon 1

Förberedelser för marknadsintroduktion

Utvärdering av konceptets potential
Marknadsanalys
Fact-Finding resor

service icon 2

Etablering på marknaden

Hitta samarbetspartner
Etablera företag
Det virtuella kontoret
Assistans vid företagsförvärv
Offentlig upphandling

service icon 3

Förstärka marknadspositionen

Effektivisering av verksamheten
Gemensamma marknadsföringsprojekt för företag


För att lyckas och nå framgång på den svenska marknaden krävs rätt typ av marknadsinformation och noggranna förberedelser.

Tillsammans tar vi fram de rätta tjänsterna för just ditt företag och genomför dem. Våra erfarna medarbetare är experter på den svenska marknaden. Varje år hjälper vi tiotals finländska små och medelstora företag att nå framgång.


Marknadsanalys – varför? 

Marknadsanalysen är en fas, som många företag i början av sin internationella expansion av kostnadsskäl vill hoppa över. Men att strunta i den kan leda till stora felinvesteringar.

Under marknadsanalysen kartlägger vi marknadspotentialen för ditt företags produkter eller tjänster på den svenska marknaden. Vi kartlägger bl.a. kunder, konkurrenter, distributionsvägar och -kanaler – information som företaget behöver för att lyckas på den svenska marknaden.
 
Våra kundprojekt börjar alltid med ett personligt möte, där vi tillsammans planerar projektets innehåll och tidsschema. I  marknadsundersökningsprojekten ingår ofta även att söka efter återförsäljare, agenter eller kunder. FINSVE är en kostnadseffektiv resurs för ditt företag.

Små och medelstora företag har också möjlighet att få finansiering via Närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY-keskus) för att anlita handelskammarens rådgivare i expert-/konsulteringstjänster gällande export eller etablering i Sverige från Finland. Läs mer under länken till NTM-centralernas hemsida under "Utvecklingstjänster för företag" (https://www.ely-keskus.fi/sv_SE/web/yritystenkehittamispalvelut)

För mer information, kontakta

Markku Sirviö, marknadsrådgivare