Det virtuella kontoret

När företaget startar dotterbolag eller filial i Sverige ska företaget ha adress i landet och aktiebolag måste utse en person som ska motta offentliga brev.

Bolaget kan hyra för detta syfte ett virtuellt kontor hos Finsk-svenska handelskammaren. Företaget får då tillgång till handelskammarens postadress och en namngiven person som mottagare för delgivningar.
Handelskammaren skräddarsyr avtalet efter kundens behov. Till exempel kan breven vidaresändas till moderföretaget i Finland.


För mer information, kontakta Markku Sirviö