Evenemang

Evenemang under 2019

Kommande evenemang

03.04.2019

Hur reagerar vi på bristande etik i arbetslivet i Finland, Sverige och Norge?

Helsingfors

Niina Anna Webb

09:00 - 12:30

De etiska frågeställningarna har fått en allt större uppmärksamhet på arbetsplatserna och i offentligheten. De fall av missbruk och kriminell aktivitet som har skapat stora rubriker i media utgör närmast toppen av isberget. I arbetslivet är det många som råkar ut för situationer där det på grund av arbetsgivarens ekonomiska intressen, invanda mönster eller förmannens attityd är lättare att låta bli att reagera än att handla enligt sitt egna samvete.

På Finsk-svenska handelskammarens evenemang presenterar vi resultaten från den första Nordic Business Ethics Survey-enkäten. Vi berättar hur de etiska värderingarna förverkligas på arbetsplatserna i Finland, Sverige och Norge. Skillnaderna mellan länderna är betydande och detsamma gäller för hur man reagerar i etiskt tvivelaktiga situationer.

Enkäten har genomförts av Nordic Business Ethics Networks grundare Anna Romberg och Niina Ratsula med stöd från Forensic Risk Alliance.

Norra Esplanaden 7A


14.05.2019

Årsmöte

Stockholm

11:30-12:00 Årsmöte
12:15-14:00 Föredrag och lunch, kaffe

Finsk-svenska handelskammarens årsmöte hålls i år i Spegelsalen på Grand Hôtel i Stockholm.
Årsmötet börjar klockan 11:30 (med samling från kl. 11:15) och är öppet för handelskammarens medlemsföretag och deras representanter.
Klockan 12:00 öppnar vi dörrarna för alla inbjudna som anmält sig.
Telias styrelseordförande Marie Ehrling håller föredrag med början kl 12:15 varefter Finsk-svenska handelskammaren bjuder på lunch.

Grand Hôtel, Sädra Blasieholmshamnen 8

Tidigare evenemang