Fullmäktige

Jacob Wallenberg 500X500

Ordförande

Jacob Wallenberg

Styrelseordförande

Investor AB

Vice ordförande

Berndt Brunow

Styrelseordförande

Oy Karl Fazer Ab

Mikael Lilius 500X500

Vice ordförande

Mikael Lilius

Styrelseordförande

Wärtsilä Oyj Abp

Ledamöter (Sverige)

 • Styrelseordförande Caroline Berg
  Axel Johnson AB
 • Styrelseordförande Carl-Johan Bonnier
  Bonnier Group AB, ägarstyrelsen
 • VD Håkan Buskhe
  FAM AB
 • Styrelseordförande Marie Ehrling
  Securitas AB
 • Styrelseordförande Peje Emilsson
  Kreab Worldwide
 • Styrelseledamot Lennart Evrell
  SCA AB
 • Styrelseordförande Leif Johansson
  AstraZeneca
 • Styrelseordförande Conni Jonsson
  EQT AB
 • VD och koncernchef Björn Rosengren
  ABB
 • Grundare, ekon. dr. h. c. Björn Savén
  IK Investment Partners AB
 • Styrelseledamot Karl-Henrik Sundström
  Mölnlycke AB
 • Styrelseordförande Carl-Henric Svanberg
  AB Volvo
 • VD och koncernchef Johan Torgeby
  S E B


Ledamöter (Finland)

 • Styrelseledamot Kaj-Gustaf Bergh
  Ramirent Oyj
 • Styrelseordförande Peter Boström
  Oy Katternö Ab
 • Styrelseordförande Paul Ehrnrooth
  Fiskars Oyj Abp
 • VD och koncernchef Jaakko Eskola
  Wärtsilä Oyj Abp
 • VD Jyri Häkämies
  Finlands Näringsliv EK
 • VD Ben Idström
  Industrial News Service Oy Ab
 • VD och koncernchef Pekka Lundmark
  Fortum Oyj
 • VD Topi Manner
  Finnair Oyj
 • Styrelseordförande Jari Paasikivi
  Oras Invest Oy
 • Styrelseledamot Panu Routila
  East Office of Finnish Industries Oy
 • Styrelseordförande Risto Siilasmaa
  Nokia Oyj Abp
 • VD Hans Sohlström
  Ahlstrom-Munksjö
 • VD Catharina Stackelberg
  Marketing Clinic
 • Styrelseledamot Kari Stadigh
  Nokia Abp
 • VD Mika Vehviläinen
  Cargotec Oyj
 • Styrelseordförande Björn Wahlroos
  Sampo Oyj
 • VD Peter Wiklöf
  Ålandsbanken Abp

Ledamöter (övriga)

Enligt stadgarna är Finlands ambassadör i Sverige (Liisa Talonpoika) hedersordförande och
Sveriges ambassadör i Finland (Anders Ahnlid) hedersledamot.

Valda hedersledamöter är
Curt G Olsson, ordförande för styrelsen 1982-1986, ordförande för fullmäktige 1986-1996
Sture Lindmark, ordförande för styrelsen 1986-1998
Bo Berggren, ordförande för fullmäktige 1996-2000