Medlemsbrev 3-2019

Finsk-svenska handelskammaren önskar alla medlemmar en God Jul och ett framgångsrikt år 2020.

Bästa medlem!


Söker du marknadsinformation, en extra resurs eller annan hjälp till att erövra den svenska marknaden?

Finsk-svenska handelskammaren erbjuder skräddarsydda marknadsetableringstjänster till finländska företag. Vi hjälper bland annat till med marknadskartering, sökning av kunder/samarbetspartners, marknadsevenemang, start av företag samt olika virtuella kontoret-tjänster.

Kontakta:

Anne Masalin, anne.masalin@finsve.com, +46-(0)708-442 893

Markku Sirviö, markku.sirvio@finsve.com, +46-(0)76-393 1298


Innehåll i medlemsbrev 3-2019: