Medlemsavgifter 2018

Medlemsavgift

Årsavgift 2018 för företag och organisationer baserade i Sverige

Årsavgift för svenska aktiebolag

Aktiekapital från (SEK) Medlemsavgift (SEK) Serviceavgift (SEK) Total årsavgift exkl moms (SEK)
50 000 350 1 950 2 300
1 000 000 350 4 050 4 400
25 000 000 350 6 500 6 850
100 000 000 350 9 350 9 700


Övriga


Medlemsavgift (SEK) Serviceavgift (SEK)
Total årsavgift exkl moms (SEK)
Organisationer 350 2 750 3 100
Handelsbolag 350 1 950 2 300
Representationskontor, filialer
350 1 950 2 300
Privatpersoner
350 1 950 2 300


Årsavgift 2018 för företag och organisationer baserade i Finland

Årsavgift för finska aktiebolag

Aktiekapital från (EUR) Medlemsavgift (EUR) / år*
2 500 270
100 000 510
2 500 000 800
10 000 000 1 130


Övriga


Medlemsavgift (EUR) / år*
Organisationer 360
Övriga bolag 270
Privatpersoner 270


Allmänt

Utträde ur Handelskammaren kan ske vid slutet av ett verksamhetsår. Medlem som önskar bli befriad från skyldighet att erlägga avgift för påföljande år skall skriftligen anmäla sitt utträde före den 30 september.

Medlem som ansluter sig efter den 1 juli erlägger endast halv avgift för det första året.

* För medlemmar i Finland faktureras årsavgift i euro enligt Europeiska Centralbankens fastställda genomsnittskurs för den aktuella redovisningsperioden.

Fastställt av Finsk-svenska handelskammarens årsmöte den 12 maj 2017.