Historia

Under den finländska manifestationen i Stockholm i april 1936 bildades en kommitté för att undersöka möjligheterna att bilda en finsk-svensk handelskammare. Kommitténs arbete ledde till att ett konstituerande möte kunde hållas den 9 oktober 1936 under ordförandeskap av sammankallaren Axel Wenner-Gren. Direktör Wenner-Gren blev vald till handelskammarens första ordförande med kabinettskammarherre Rolf von Heidenstam och minister Henrik Ramsay som viceordföranden.


Bakgrunden till grundandet av Finsk-svenska handelskammaren var den svåra obalansen i handeln mellan Finland och Sverige. Finland var ännu på trettiotalet ett land dominerat av jordbruk och skogsindustri medan det svenska näringslivet och industrin var betydligt mer mångsidig. Företag som Ericsson, Electrolux och Asea hade redan börjat sin erövring av världsmarknaden och även etablerat sig i Finland, medan finska företag var i stort sett okända på den svenska marknaden.


Finn Finland

På 60-talet etablerades den s k 'nyexporten', då finska design- och märkesvaruföretag snabbt fann nischer på den svenska marknaden.

På 70-talet inledde finska företag en offensiv på den svenska marknaden. I stället för att etablera försäljningskontor övertogs nu också producerande enheter.

80-talets stora händelse var utan tvekan femtioårsjubilét år 1986 i Stockholms stadshus i närvaro av både kung Carl XVI Gustav och Finlands president Mauno Koivisto.

På 90-talet genomförde Finsk-svenska handelskammaren kampanjerna 'Äktavara från Finlands skafferi' för att främja finsk livsmedelsexport och 'FIN leverantör' för att stimulera kontakterna till svenska offentliga inköpare.

I slutet av 90-talet inriktades verksamheten allt mer på export- och etableringsrådgivning och utveckling av serviceformerna på kontoret för dessa behov.

Fusionerna över gränserna visar att finskt och svenskt näringsliv sett fördelar i att bredda sin nordiska bas. Genom Finsk-svenska handelskammaren har industri- och företagsledare mött varandra och även kunnat träffa politiker och tjänstemän i ett informellt och vänskapligt sammanhang.


Vision

 • FINSVE är förstahandsvalet som partner för små och medelstora företag i Finland som vill inleda eller utveckla sin affärsverksamhet i Sverige.
 • Vår konsultverksamhet täcker alla internationaliseringens delområden Våra kunders affärsresultat motsvarar de förväntningar som ställts på den svenska marknaden.
 • Vårt medlemsnätverk bildar ett aktivt forum där alla medlemmar - speciellt finska företag verksamma inom samma bransch i Sverige - kan lära av varandra och utbyta erfarenheter med varandra och med svenska företag.


Styrelseordförande

 • Verkställande direktör Lars G Nordström 2000-
 • Styrelseordförande Jacob Wallenberg 1998-2000
 • Verkställande direktör Sture Lindmark 1986-1998
 • Bankdirektör Curt G. Olsson 1982-1986
 • Bankdirektör Sven G. Malmberg 1972-82
 • Bankdirektör Carl de Geer 1967-1972
 • Direktör Einar Kördel 1963-1967
 • Skeppsredare Emanuel Höberg 1957-1963
 • Kammarherre Rolf von Heidenstam 1942-57
 • Direktör Axel L. Wenner-Gren 1937-42


Fullmäktigeordförande

 • Styrelseordförande Jacob Wallenberg 2000-
 • Tekn dr Bo Berggren 1996-2000
 • Bankdirektör Curt G. Olsson 1986-1996


Verkställande direktörer

 • Kjell Skoglund 2015 -
 • Marja Kahra 2009- 2014
 • Risto Erjanti 2001-2009
 • Leif Hernberg 1989-2001
 • Liisa Lifländer 1978-1989
 • Per-Olof Karsten 1976-1978
 • Håkan Nordqvist 1973-1975
 • Caj Lindén 1963-1973