Mission

Finsk-svenska handelskammaren (FINSVE) har som mål att främja export från Finland till Sverige. FINSVE hjälper företag från båda länderna och även andra som är intresserade av handeln mellan länderna genom att informera, ge råd och göra marknadsanalyser i Sverige. FINSVE arrangerar evenemang för att främja de ömsesidiga handelsförbindelserna. FINSVE har ett brett nätverk och är en uppskattad aktör som skapar ett mervärde för sina medlemmar och samarbetspartners.