Styrelsen

MPV web

Ordförande

Lars G. Nordström

Styrelseordförande

Vattenfall AB (publ)

Fg Slotte web

Vice ordförande

Karsten Slotte

Diplomekonom

Jussi Jarventaus

Vice ordförande

Jussi Järventaus

Jur. lic.

Övriga ledamöter

 • Advokat Tommy Ekholm
  Advokatfirman Tommy Ekholm AB
 • Koncernchef Christoph Vitzthum
  Fazer-koncernen
 • Managing Director Carl Haglund
  Accenture
 • VD Ylva Berg
  Business Sweden


Revisorer

 • Auktoriserad revisor Hannu Harju
  Revisionsrådet Sverige AB (revisor)
 • Auktoriserad revisor Johan Ingerström
  Grant Thornton (revisorssuppleant)