Styrelsen

MPV web

Ordförande

Lars G. Nordström

Styrelseordförande

Vattenfall AB (publ)

Fg Slotte web

Vice ordförande

Karsten Slotte

Diplomekonom

Jussi Jarventaus

Vice ordförande

Jussi Järventaus

Jur. lic.

Övriga ledamöter

 • Advokat Tommy Ekholm
  Advokatfirman Tommy Ekholm AB
 • Verkställande direktör Elisabeth Thand Ringqvist
  Marsnen AB
 • Koncernchef Christoph Vitzthum
  Fazer-koncernen
 • VD Carl Haglund
  Accenture

Revisorer

 • Auktoriserad revisor Hannu Harju
  PwC (revisor)
 • Auktoriserad revisor Inger Lundholm
  PwC (revisorssuppleant)