Bock’s Corner Brewery blandar dryck med samhällsengagemang

”Vårt engagemang västerut bygger i grunden på ett viktigt samhällsengagemang”, säger det vasabaserade företagets vd Jura Mikkonen och bryggeriförsäljningschef Malin Aura.

Finsk-svenska handelskammaren träffar Bock´s Corner Brewery en regnig novemberförmiddag. Kontoret, som ligger i staden Vasa på finländska västkusten, är varmt och ombonat. Det är full fart i korridorerna kring det område som numera kan kallas något av en egen ”by”. Den bykänsla som skapas i samverkan mellan ett kommande innovationscenter, restaurangen och företagen på området är unik på många sätt. Även ett daghem ryms in på området. Och det finns självklart en strategi bakom allt. Här ska allt finnas inom nära räckhåll.

 

Handeln med Sverige är viktig för bryggeriet och det är en betydande och också växande del även för Upcode som finns på området. I planeringen av själva innovationscentret, som är inflyttningsklart vid årsskiftet, så har man också valt att se på liknande projekt i Sverige.

 

Mannen bakom visionen kring Bock´s heter Sture Udd. Idag träffar vi Jura Mikkonen och Malin Aura som arbetar med utvecklingen av bryggeriverksamheten. De berättar om kommande event, om samarbetet västerut och hur allt egentligen börjar med ett samhällsbygge. Från och med årsskiftet finns Bocks produkter i de största affärskedjorna runtom i Finland. Och samma gäller det finländska alkoholmonopolet Alko, där Bocks produkter också ingår.

 

Jura Mikkonen

”För Bock´s del så har man nu öppnat upp en direktlänk till speciellt Västerbotten, säger Jura Mikkonen. Där finns vårt största intresse vad gäller nya samarbetspartners västerut. Det finns en hel del lokala bryggerier som vi samarbetar med redan, säger Mikkonen”.

 

Mikkonen betonar vikten av att man vill se Österbotten och Västerbotten som en sammanhållen region, oberoende av landsgränser, och ett område med potential för tillväxt. Den svenska handeln är betydelsefull idag men den första fasen handlar mera om ett direkt frivilligarbete på båda sidor om Kvarken. Det finns ett starkt personligt samhällsengagemang som på sikt också ska leda till annat.

 

”Vi har en positiv klang kring oss i Umeåregionen, säger Aura. Det finns en hel del administrativa hinder men vi har försökt jobba med dem. Den första beställningen från Sverige har precis kommit in, fortsätter Aura.

 

Konceptet och bygget kring Bock´s har lett till att ryktet gått även i Sverige kring det kommande innovationscentret i Vasa men också kring själva bryggeriverksamheten. Utbyte av idéer sker på många håll och det är numera en hel del svenska grupper som kommer in till bryggeriet och vill ha en rundvandring.

 

På bild: Verkställande direktör Jura Mikkonen

 

Fakta om Bock’s Corner Brewery


Under sina glansdagar var Bock bryggeri bland de största bryggerierna i landet. Varje morgon stod lastbilarna på rad utanför bryggeriets portar för att hämta den dagliga leveransen av Guldbock för vidare transport runt om i Finland.
Men tiderna förändras och bryggeriet stängdes i slutet av 80-talet.
Efter trettio år av tystnad grundades Bock’s Corner Brewery i gamla Bockens lokaler och det första partiet tillverkades i februari 2015.

Bock’s bygger vidare på en bryggtradition med anor från 1865. Företaget brygger olika och intressanta drycker som är behagliga att avnjuta.

Idag är Bock’s så mycket mera än bara ett bryggeri. Man är en samlingsplats för framför allt människor. På Bock’s ordnas allt från konferenser till kvällssitsar och folkfester. Utvecklingen på Bock’s fortsätter med grundandet av Wasa Innovationcenter.

 

Text och bilder: Anna Bertills