Erfarna språkkunniga ingenjörer ställer upp för finsk export

Finsk-svenska handelskammaren kan nu erbjuda en unik resurs till finländska företag som vill ut på den svenska marknaden.

Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) och Ingenjörerna i Finland (DiFF) har tillsammans 7800 svenskspråkiga ingenjörer som medlemmar. Bland dem finns många som nyligen gått i pension eller som snart kommer att göra det. Dessa personer besitter ett brett kunnande inom teknologi och management och har en lång erfarenhet av finländsk industri och export. Alla talar flytande svenska och finska.

 

Genom Finsk-svenska handelskammaren ställer de nu sina kunskaper och sin erfarenhet till förfogande för små och medelstora finländska företag, som planerar att inleda eller utvidga sin export till Sverige och eventuellt också till de övriga nordiska länderna.

 

Kontakta Markku Sirviö på Finsk-svenska handelskammaren för närmare information, telefon: +46 76 393 1298, e-post: markku.sirvio@finsve.com.