Ethics@work-enkäten kartlägger etiken i arbetslivet

På arbetsplatserna ställs många inför val där man kan förväntas göra kompromisser mellan arbetsgivarens kortsiktiga intressen och de egna etiska värderingarna. För att skapa en tydligare bild av etiken på arbetsplatserna i Sverige och Finland deltar Finsk-svenska handelskammaren i genomförandet av undersökningen Ethics@work.

Avsikten med enkäten är att kartlägga arbetstagarnas erfarenheter av etiska frågor på arbetsplatser i Sverige och Finland. Ethics@work är den första undersökningen i sitt slag i Norden. 

 

Vi ber dig som medlem i handelskammaren att svara på frågorna i enkäten. Alla svar hanteras anonymt. Det tar cirka 15 minuter att svara på frågorna. Du kan delta via denna länk eller genom att besöka www.ethicsatwork.net

 

Efter att ha svarat på frågorna kan du ange din e-post om du vill få ett sammandrag av resultaten eller en inbjudan till ett lanseringsevenemang i april 2019. Du får också fortlöpande information om enkäten genom att följa Ethics@work på Twitter https://twitter.com/ethicsatworkFI och på webben www.ethicsatwork.net. Tack för att du deltar!