Handelskammaren når allt fler – tack för ett framgångsrikt 2018

Det gångna året har fört mycket positivt med sig för Finland, Sverige och Finsk-svenska handelskammaren. Tillväxten och optimismen är fortsatt stark i Sverige. Den finländska ekonomin fortsätter att växa och utsikterna är goda inom de flesta sektorer. Ett tydligt tecken på att produktionen går på högvarv är att en stor del av företagen uppger att det största hindret för fortsatt tillväxt är bristen på kompetent arbetskraft. Konjunkturen väntas svalna nästa år men fortsätter trots det sannolikt på en god nivå.

Finsk-svenska handelskammaren har under 2018 nått ut till allt fler företag. Antalet medlemmar har fortsatt att växa - antalet har fördubblats på fyra år. Efterfrågan på handelskammarens rådgivnings- och konsulteringstjänster fortsätter också att öka.

 

En synlig och viktig del av verksamheten är de många evenemang och seminarier som handelskammaren ordnar på finska och svenska i Finland och Sverige. Under 2018 har vi ordnat tio evenemang i Finland och deltagit i ett stort antal seminarier som Team Finland arrangerat. I Sverige har vi haft sju olika evenemang under året.

 

Antalet deltagare i våra egna evenemang har uppgått till över 1000 personer. Evenemangen ger framför allt små och medelstora företag möjligheten att få tillgång till konkret och aktuell information om bland annat den svenska marknaden. Det faktum att alla evenemang har fyllts till sista plats tolkar vi som ett tecken på att deltagarna är nöjda och innehållet relevant. Vi fortsätter med seminarieverksamheten enligt samma mönster nästa år.

 

Finsk-svenska handelskammaren har deltagit aktivt i den samhälleliga debatten, bland annat genom ett flertal debattartiklar i media både på svenska och finska och som talare på ett stort antal seminarier och evenemang. Den centrala målsättningen har varit att lyfta fram de möjligheter som den svenska marknaden erbjuder framför allt finska små och medelstora företag samt vikten av att Finland tar en aktiv roll för att främja det nordiska samarbetet. Det är viktigt att våra beslutsfattare inser att Finland och Sverige har mycket att vinna på en stark nordisk marknad och samhörighet.

 

Regeringen i Finland har slagit fast ambitiösa mål för att öka de små och medelstora företagens export. Finsk-svenska handelskammaren har en central roll i detta sammanhang eftersom vårt uppdrag är att hjälpa finska företag in på den svenska marknaden. Inget annat land har så många likheter med Finland som Sverige och för en stor del av de finländska bolagen är Sverige därför den första etappen på vägen till de internationella marknaderna. Det finns ändå betydande skillnader i bland annat konsumtionsbeteendet och affärskulturen som det är viktigt att känna till. Det är också skäl att komma ihåg att Sverige med sina tio miljoner invånare är en nästan dubbelt större marknad och att konkurrensen är tuffare inom de flesta sektorer.

 

Finland går till val på våren 2019. Vår önskan är att den regering som tar över efter valet inser betydelsen av nordiskt samarbete och gör sitt yttersta för att stärka samarbetet med framför allt Sverige. Samma önskan gäller den regering som tar över i Sverige. Båda länderna har en närapå identisk näringslivsstruktur och möjligheterna att skapa gemensamma marknader är stora. Nyttan av ett ökat samarbete ökar eftersom konjunkturen i båda länderna sannolikt har passerat sin topp.

 

Min förhoppning är att du som medlem i handelskammaren känner dig som en del av ett expanderande, relevant och framtidsinriktat nätverk i en tid då samarbetet mellan våra länder är viktigare än någonsin.

 

Med önskan om en God Helg och ett Gott Nytt År!

 

Kjell Skoglund, verkställande direktör

Finsk-svenska handelskammaren