Innovationer handlar inte om tur

Den 25 oktober 2018 samlades Finsk-svenska handelskammarens medlemmar, företagare, studeranden samt representanter för olika offentliga och privata organisationer i Lovisa för att ta del av seminariet ”Innovationer driver Norden framåt”.

Mia Heijnsbroek Wirén

Seminariet öppnades av stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén, som hälsade deltagarna varmt välkomna och framhöll seminariet som ett led i att göra staden Lovisa mera synlig i det nordiska samarbetet.

 

Seminariets huvudtalare, professor emeritus och forskningschef Kaj Mickos, talade kring omständigheterna under vilka innovationer uppkommer. En innovation är enligt Mickos en lösning på ett problem som uppstår i det dagliga livet eller på arbetsplatsen. Det behöver inte vara något märkvärdigt eller banbrytande men däremot är innovationen inte fullbordad innan den har kommersialiserats. Det behöver med andra ord vara en lösning eller en produkt som någon annan är beredd att betala för.

 

För att ta sig från idé till en efterfrågad produkt eller tjänst har Mickos utvecklat ett produktionssystem för innovationer. Systemet går ut på att samla rätt människor med rätt kompetens och nätverk, och låta dessa människor driva förnyelseprocessen mot sitt mål under en avgränsad tidsperiod. Genom sitt koncept har Mickos bevisat att innovationer inte handlar om tur och de facto kan produceras i en professionell process.

 

För att innovationer ska få utrymme att uppstå i vårt samhälle behöver vi en smidig omgivning som ger utrymme för förnyelse. I våra nordiska länder har denna process tyvärr blivit alltför tungfotad enligt Mickos, som efterlyste mera nytänkande.

 

Seminariets andra talare var Ylva Ryngebo, uppfinnare och verkställande direktör på Medical Innovation Design. Hon berättade om sin långa resa från sjuksköterska till innovatör på heltid. Ryngebo inspirerade åhörarna genom sin erfarenhet av att lotsa tekniska lösningar från idé till lanserad produkt. Hon talade om en lång och lärorik väg, under vilken hon vid sidan om glädjestunder har fått akta sig för både ”ormar” och gropar på vägen.

 

Både Ryngebo och Mickos framhöll vikten av att hitta de rätta människorna och organisationerna, som kan ge stöd och goda råd under processen. De betonade behovet av att tänka annorlunda och våga. En intressant slutsats av det de sade är att det i hög grad är småföretagen som skapar innovationerna och som driver förändring och förnyelse i vårt samhälle. Det är därför viktigt att ge småföretagen utrymme och förutsättningar till utveckling.

 

Text: Tua Takasu, bilder: Magnus Lindholm